Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Muzeum:
wtorek, piątek 9.30 – 15.30 • sobota, niedziela 12.00 – 15.00
A A A
Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
18.05.2021 •

DZIEŃ MUZEALNIKA

Korzystając z okazji wypadającego dziś święta składamy najszczersze życzenia: zdrowia, satysfakcji z pracy i moc ciekawych pomysłów dla Wszystkich Pracowników Muzeów.
 
Piszemy kilka słów o naszej pracy. ????

Podstawowym zadaniem każdego muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie zabytków oraz innych dóbr kultury materialnej. A także prowadzenie badań naukowych i działalności oświatowej oraz współpraca z innymi, podobnymi instytucjami.
Jednym słowem, działalność muzeum nie polega wyłącznie na robieniu wystaw, tylko na kompleksowym zajęciu się zabytkami. Często spotykamy się z pytaniem, czemu jakaś rzecz nie jest wystawiona dla zwiedzających. Główną przyczyną takich sytuacji jest stan zabytku. Najważniejszą sprawą dla pracownika muzeum jest dbanie o bezpieczeństwo powierzonego im dobra kultury. Jeżeli wystawienie go na widok publiczny, może doprowadzić do jego uszkodzenia, to pozostanie on zabezpieczony w magazynie. Z podobnej przyczyny nie wolno fotografować eksponatów przy użyciu flasha. Dlatego jeżeli w jakimś muzeum, jego pracownik prosi nas o nierobienie czegoś (choćby sławne „Proszę nie dotykać”), to nie jest to złośliwość, tylko troska o zabytki.
Nasze muzeum składa się z kilku działów: historycznego, naukowo-oświatowego, archeologicznego, inwentaryzacji i dokumentacji zabytków, opiekunów wystawy oraz administracyjnego.
Na czym polega praca dyrektora muzeum, nie trzeba chyba tłumaczyć. Oprócz działań administracyjnych, reprezentacyjnych itp., nasz dyrektor prowadzi również nadzory archeologiczne oraz badania naukowe, których owocem są m.in. książki traktujące o historii Środy Śląskiej. W dziale administracyjnym, czyli potocznie mówiąc „sekretariacie”, oprócz prowadzenia bieżących spraw związanych z działalność muzeum, osoby spoza naszej instytucji, mogą załatwić sprawę choćby nadzorów archeologicznych.
Dział historyczny zajmuje się badaniem historii naszego miasta, głównie przy okazji prac archeologicznych. Wtedy należy przeprowadzić dokładną kwerendę wśród dostępnych źródeł, co wiąże się z licznymi wizytami w Archiwach Państwowych, rozszyfrowywaniem dokumentów pisanych po niemiecku lub łacinie itp. Można także się tu zgłosić, jeżeli ktoś potrzebuje uzyskać jakąś informację dotyczącą historii naszego regionu.
Dział naukowo-oświatowy odpowiada za tworzenie i prowadzenie lekcji muzealnych, grafik wystaw na dany rok, ich oprawę i wygląd, materiały promocyjne do nich itd. Tutaj można się zgłosić, jeżeli ktoś chce zorganizować u nas wystawę swoich prac.
Dział archeologiczny prowadzi wszystkie powierzone nam nadzory archeologiczne. Wiąże się to z licznymi wyjazdami na teren badań, pracą fizyczną, jeżeli znajdzie się jakieś zabytki, a następnie opracowywaniem naukowym znalezisk. Każde wykopaliska muszą następnie zostać opisane w sprawozdaniu archeologicznym.
Dział inwentaryzacji i dokumentacji zabytków zajmuje się przyjmowaniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem zabytków; prowadzeniem ksiąg muzealiów oraz kart ewidencyjnych zabytków, opieką nad magazynem, sporządzaniem umów, przyjmowaniem depozytów i opieką nad nimi. Jeżeli ktoś chce podarować muzeum jakiś przedmiot bądź chce się dowiedzieć, czy jest to zabytek, powinien udać się właśnie do tego działu.
Oprócz wymienionych wyżej zadań, pracownik każdego z działów pomaga bądź tworzy wystawy czasowe oraz, gdy wypada jego koordynację, odpowiada za otwieranie i zamykanie sal muzealnych i pełni rolę przewodnika.
Na końcu, choć nie ostatni, są opiekunowie wystawy. Odpowiadają za oprowadzanie zwiedzających, dbają o porządek na wystawach oraz za tworzenie ekspozycji (łącznie z wierceniem, malowaniem, naprawianiem, noszeniem gablot itp.), sprzedaż biletów oraz za kasę muzealną.
To tylko tak naprawdę niewielka część wszystkich obowiązków jakie posiadają pracownicy naszej placówki, ale nie chciałam przynudzać. ???? Oprócz tego staramy się również organizować imprezy okolicznościowe, jak np. jarmarki świąteczne. Jeżeli macie pytanie odnośnie naszej działalności albo chcecie wiedzieć jak załatwić jakąś sprawę, dajcie znać w komentarzu albo napiszcie do nas. ????
Autor: Anna Celuch (na co dzień pracownik działu inwentaryzacji i dokumentacji zabytków ????).
« powrót
  • Zadaj pytanie
  • Kalendarium
  • Galeria zdjęć
  • E-kartki
  • Multimedia

Newsletter