Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Muzeum:
wtorek, piątek 9.30 – 15.30 • sobota, niedziela 12.00 – 15.00
A A A
Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
29.05.2018 •

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Regionalne z siedzibą w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 3;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail specrodo@wp.pl lub adresem do korespondencji jest adres administratora;
3) celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających Statutu Muzeum Regionalnego w Środzie śląskiej, na podstawie art. 6 ust. lit a i e Rozporządzenia
4) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 5) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umów oraz okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do spełniania naszych zadań;
9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
 
UWAGA MONITORING WIZYJNY ! Informujemy, że na terenie Muzeum Regionalnego z siedzibą w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 3 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. Wchodząc na teren obiektu Muzeum Regionalnego wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych użytkowników obiektu pozyskanych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Muzeum Regionalne z siedzibą w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 3.
2) Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody.
3) Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych w zakresie udzielonej zgody będą osoby upoważnione przez Muzeum Regionalne i przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z zasadami bezpieczeństwa na terenie Muzeum Regionalnego.
4) Pani/Pan dane osobowe powierzone zostaną firmie administrującej monitoringiem oraz firmie świadczącej usługo ochrony fizycznej.
5) Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji tj. 30 dni.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznaj Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 9) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i nie podania danych osobowych, wejście na teren Muzeum Regionalnego nie będzie możliwe.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych Muzeum Regionalnego.
11) W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania / przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Regionalnym za pośrednictwem poczty e-mail: specrodo@wp.pl, bądź drogą pocztową na wskazany powyżej adres administratora.
 
Informujemy że Administratorem danych osobowych zebranych w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego jest Muzeum Regionalnego z siedzibą w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 3. Bliższe informacje dostępne są na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu do budynku muzeum oraz na stronie internetowej: http://mr.powiat-sredzki.pl 9) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i nie podania danych osobowych, wejście na teren Muzeum Regionalnego nie będzie możliwe.
« powrót
  • Zadaj pytanie
  • Kalendarium
  • Galeria zdjęć
  • E-kartki
  • Multimedia

Newsletter