Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
Aktualności
08.09.2017
Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji w Skarbcu. Zabytki prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej. Najstarszym eksponatem jest moneta rzymska z I w., najmłodszym – floret z poł. XX w. Większość przedmiotów z ekspozycji została przekazana do muzeum przez Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno – Konserwatorski. Inne znalazły się w inwentarzach dzięki uprzejmości osób prywatnych. Wszystkie eksponaty pochodzą z powiatu średzkiego. Na szczególną uwagę zasługują zabytki pozyskane z wykopu przy ul. Daszyńskiego 14 w Środzie Śląskiej. Prezentują one duży zakres chronologiczny, od wspomnianej monety rzymskiej z I w. po XIX w., na co wskazuje medal Ludwika Filipa I. Ciekawym eksponatem jest też zespół monet z XVII-XVIII i XX w., odkryty podczas remontu wieży ratuszowej w latach 1973-1974. Większość przedmiotów prezentowanych na wystawie pierwszy raz znalazła się na ekspozycji, stąd zostały one określone jako –NIEZNANE SKARBY. Bezsprzecznie wszystkie są skarbami. Zarówno w ujęciu materialnym, historycznym, jak i artystycznym. Ważny jest też aspekt sentymentalny zabytków, przykładem czego może być księga ślubów i chrztów parafii św. Szczepana w Szczepanowie, z których czerpiemy wiedzę o dawnych mieszkańcach wymienionej miejscowości. Wielką wartość materialną i historyczną ma fragment SKARBU ŚREDZKIEGO, w postaci monet i orzełka z korony. Jest to skarb znany nie tylko mieszkańcom powiatu średzkiego, ale i całej Polski, dlatego musi mieć swoje miejsce na prezentowanej wystawie.
« powrót
Copyright © 2010