Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
Wypożyczalnia strojów historycznych
Data utworzenia: 20.12.2011 (Renata Mazur )
Muzeum prowadzi wypożyczalnie strojów historycznych.
Wypożyczenie jednego stroju na jedną dobę wynosi 10 zł., każda kolejna doba 5 zł. oraz kaucja zwrotna w kwocie 50 zł. ( za strój )
Serdecznie zapraszamy!!!
 
Wypożyczanie Strojów na Święto Wina w Mieście Skarbów:
Kaucja - 50 zł. za strój ( kaucja zostaje zwrócona w całości w dniu oddawania stroju)  oraz 5 zł. za wypożyczenie.

Strój należy zwrócić po Święcie Wina najpóźniej do 20 września 2019 r.  Po tym terminie  za każdy następny dzień będzie doliczana dodatkowa opłata w wysokości 5 zł.
 
Copyright © 2010